Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

paramour
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiamdreamer iamdreamer

October 13 2018

paramour
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viaphilomath philomath

October 12 2018

paramour
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki

October 07 2018

paramour

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.

October 06 2018

paramour
Reposted fromFlau Flau viapikkumyy pikkumyy
paramour

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viapikkumyy pikkumyy

October 04 2018

paramour

October 03 2018

paramour
4827 a55c 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialaj laj
paramour
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiamdreamer iamdreamer

October 02 2018

paramour
9281 96a3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viakissgirlmart kissgirlmart
paramour

“ Jesteś moim pierwszym... moim pierwszym wszystkim. ”
Reposted fromalexandra93 alexandra93 vianiewidkaa niewidkaa

September 30 2018

paramour
1728 daea
Reposted fromursa-major ursa-major viaspaghetti spaghetti
paramour

September 29 2018

paramour
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola via100suns 100suns

September 25 2018

paramour
7786 3143 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarryeyed starryeyed
paramour
5654 ebbf 500
paramour
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour via100suns 100suns

September 24 2018

paramour
7471 70ef
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viastarryeyed starryeyed

September 23 2018

paramour
paramour
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl