Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

August 29 2017

paramour
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamdreamer iamdreamer

August 26 2017

paramour
Samui island sunrise
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaspaghetti spaghetti
paramour
5859 8ddb
Reposted fromkarahippie karahippie viastarryeyed starryeyed
paramour
8491 310c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed

August 21 2017

paramour
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
paramour
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak vianivea nivea

August 20 2017

paramour
Reposted fromFlau Flau vialanuch lanuch
paramour
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile vialanuch lanuch
paramour

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii vialanuch lanuch
paramour
9447 a5c2
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaphilomath philomath

August 19 2017

paramour
4653 e320
Reposted fromshakeme shakeme viaOnly2you Only2you

August 18 2017

paramour
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione

August 16 2017

paramour
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
paramour
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaromantycznosc romantycznosc

August 14 2017

5429 1aaf 500
paramour
2335 aa6e
Reposted fromskrzacik skrzacik vialanuch lanuch
paramour
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
paramour

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
paramour
2664 728e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl