Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

paramour
zupo dalej jestem na Ciebie zła za zajebanie mi roku ... 
Reposted fromzenibyja zenibyja via13-days 13-days
paramour
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan via13-days 13-days

July 28 2017

paramour
Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc

July 27 2017

paramour
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viapikkumyy pikkumyy

July 26 2017

paramour
5226 4922 500
Reposted fromtfu tfu viaromantycznosc romantycznosc
paramour
paramour
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viaOnly2you Only2you
paramour
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
paramour
człowiek człowiekowi wilkiem, konstruuje nową broń
zamieńmy ją na pacyfkę, zburzmy mury zburzmy schron
paramour
0240 e30a 500
Reposted fromoutoflove outoflove via13-days 13-days

July 24 2017

paramour
3593 a676
Reposted fromoutline outline viazenibyja zenibyja
paramour
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaromantycznosc romantycznosc

July 22 2017

paramour
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viairmelin irmelin
paramour
5713 e86a 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viastarryeyed starryeyed
paramour
Życie jest za krótkie by codziennie rano budzić się z pretensjami do całego świata, więc kochaj tych, którzy dobrze Cię traktują, przebacz pozostałym i uwierz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu
— True

July 20 2017

paramour
7228 6e92 500
paramour
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viapikkumyy pikkumyy
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaromantycznosc romantycznosc
paramour
Nie rób sobie bałaganu w życiu.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasewinglover sewinglover
paramour
Nie trzeba umierać, żeby przeżywać piekło.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasewinglover sewinglover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl