Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

paramour
3593 a676
Reposted fromoutline outline viazenibyja zenibyja
paramour
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaromantycznosc romantycznosc

July 22 2017

paramour
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viairmelin irmelin
paramour
5713 e86a 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viastarryeyed starryeyed
paramour
Życie jest za krótkie by codziennie rano budzić się z pretensjami do całego świata, więc kochaj tych, którzy dobrze Cię traktują, przebacz pozostałym i uwierz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu
— True

July 20 2017

paramour
7228 6e92 500
paramour
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viapikkumyy pikkumyy
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaromantycznosc romantycznosc
paramour
Nie rób sobie bałaganu w życiu.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasewinglover sewinglover
paramour
Nie trzeba umierać, żeby przeżywać piekło.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasewinglover sewinglover

July 13 2017

paramour
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy?
To nie był dzień, to była noc.
Reposted fromskrzacik skrzacik viairmelin irmelin

July 12 2017

paramour
‎'Ludzie wiele tracą tylko dlatego, że są nieśmiali.'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaOnly2you Only2you
paramour
Reposted fromyubaba yubaba viaOnly2you Only2you

July 11 2017

paramour
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM via100suns 100suns
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)

July 09 2017

paramour
7824 40fa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed

July 02 2017

paramour
3754 38ea
Reposted fromolass olass viapikkumyy pikkumyy

June 28 2017

paramour
1849 e62e 500

June 24 2017

paramour
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
paramour
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl