Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

paramour
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viaiga-xvl iga-xvl
paramour
7096 d6e5
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

April 13 2017

paramour
Reposted fromhvafaen hvafaen viaiga-xvl iga-xvl

April 04 2017

paramour
3163 e380
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin

March 30 2017

paramour
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin

March 28 2017

paramour
Ty jesteś na wszystko.
Na smutne dni.
Na szczęśliwe dni.
Na zawsze.
— On, 12.04.15

March 22 2017

paramour
8392 ae7f 500
Reposted fromstalinizm stalinizm viamaybeyou maybeyou

March 17 2017

paramour
6284 a90d
Reposted fromretro-girl retro-girl viakissgirlmart kissgirlmart
paramour
2836 407a

March 15 2017

paramour
Pisałem już o tym, ale się powtórzę. Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
Co najwyżej za jakiś czas mogą się dziwić własnej głupocie, ale to już zupełnie inna historia.
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vianotoco notoco
paramour
1714 ef28
Bądź dzielna. Bądź silna. Wytrwaj.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapikkumyy pikkumyy

March 11 2017

4586 043f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamaybeyou maybeyou

March 09 2017

paramour
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viapikkumyy pikkumyy

March 08 2017

paramour
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viacytaty cytaty

March 06 2017

paramour
3010 6127
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
paramour
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viakasias3112 kasias3112
paramour
7469 dc7f
Reposted fromsummerkiss summerkiss viakasias3112 kasias3112

March 02 2017

paramour
Play fullscreen
jedyne co znasz to ból
jedyne co znasz to lęk
umiera sam dzień po dniu
chyba upłynął już wiek

February 23 2017

paramour
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak via13-days 13-days
6959 0455
When you loose a best friend, it’s worse than breaking up with a boyfriend. Because you lose more than a heart, you lose a little bit of yourself.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl