Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

paramour
1714 ef28
Bądź dzielna. Bądź silna. Wytrwaj.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapikkumyy pikkumyy

March 11 2017

4586 043f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamaybeyou maybeyou

March 09 2017

paramour
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viapikkumyy pikkumyy

March 08 2017

paramour
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viacytaty cytaty

March 06 2017

paramour
3010 6127
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
paramour
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viakasias3112 kasias3112
paramour
7469 dc7f
Reposted fromsummerkiss summerkiss viakasias3112 kasias3112

March 02 2017

paramour
Play fullscreen
jedyne co znasz to ból
jedyne co znasz to lęk
umiera sam dzień po dniu
chyba upłynął już wiek

February 23 2017

paramour
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak via13-days 13-days
6959 0455
When you loose a best friend, it’s worse than breaking up with a boyfriend. Because you lose more than a heart, you lose a little bit of yourself.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds via100suns 100suns
paramour
8703 307d
Reposted fromlittlefool littlefool viakasias3112 kasias3112
paramour
4433 2ecd 500
Reposted frommahidevran mahidevran viakasias3112 kasias3112
paramour
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viakasias3112 kasias3112
paramour
7351 ac3d
paramour
Bratnia dusza to ktoś, kto rozumie Cię lepiej niż ktokolwiek inny, kocha Cię bardziej niż ktokolwiek inny, będzie przy Tobie zawsze, bez względu na wszystko.
— Cecelia Ahern

February 14 2017

paramour
zupa wyzerowała się, oddała mi połowę i wyrzygała się na mnie starą zawartością. jak gwałt emocjonalny. proszę mnie nie gwałcić. proszę.
Reposted fromlivela livela viapikkumyy pikkumyy
paramour
Reposted frommeem meem viapikkumyy pikkumyy
paramour
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
paramour
1940 cbc3
back from the dead
Reposted fromDosAmp DosAmp viairmelin irmelin
paramour
8083 97dd
Reposted fromlonelyday lonelyday viakissgirlmart kissgirlmart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl