Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

paramour
2365 7099 500

May 26 2017

paramour
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viainmybetterworld inmybetterworld

May 22 2017

paramour
0074 9e42 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
paramour
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainmybetterworld inmybetterworld
paramour
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.

May 07 2017

paramour
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaowieczkini owieczkini
paramour
8873 6d9c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaineednow ineednow
paramour

May 03 2017

paramour
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapikkumyy pikkumyy

May 01 2017

paramour
23!
— hb to me

April 15 2017

paramour
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viaiga-xvl iga-xvl
paramour
7096 d6e5
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

April 13 2017

paramour
Reposted fromhvafaen hvafaen viaiga-xvl iga-xvl

April 04 2017

paramour
3163 e380
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin

March 30 2017

paramour
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin

March 28 2017

paramour
Ty jesteś na wszystko.
Na smutne dni.
Na szczęśliwe dni.
Na zawsze.
— On, 12.04.15

March 22 2017

paramour
8392 ae7f 500
Reposted fromstalinizm stalinizm viamaybeyou maybeyou

March 17 2017

paramour
6284 a90d
Reposted fromretro-girl retro-girl viakissgirlmart kissgirlmart
paramour
2836 407a

March 15 2017

paramour
Pisałem już o tym, ale się powtórzę. Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
Co najwyżej za jakiś czas mogą się dziwić własnej głupocie, ale to już zupełnie inna historia.
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vianotoco notoco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl