Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

paramour
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viahasandra hasandra

January 20 2018

paramour
Nie daj się zepsuć.
— lovinne.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaxvcth xvcth
paramour
5324 9642 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
paramour
8148 e87f 500
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin

January 18 2018

paramour
9680 2664
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapikkumyy pikkumyy
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viairmelin irmelin
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby

January 16 2018

paramour
8725 6c1b
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
paramour
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamaybeyou maybeyou
paramour
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
— georgina.soup.
Reposted fromhasandra hasandra viainmybetterworld inmybetterworld

January 14 2018

paramour
0615 f62d
Reposted fromeyjolf eyjolf viazabka zabka

January 12 2018

paramour
3220 5342 500
Reposted fromoutoflove outoflove viazabka zabka

January 11 2018

paramour
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby
paramour
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
paramour
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viadobby dobby

January 07 2018

paramour
0068 c097
paramour
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
paramour
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viahasandra hasandra

January 05 2018

paramour
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

January 03 2018

paramour
Widzę jak cierpisz ze mną 
Nie mogę patrzeć, jak cię ranię
Powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć 
I zawsze będę myślał, jak by to było, gdybym wówczas,
Gdybym umiał, gdybym tylko...
Nie wiem, jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze 
Przysięgałem ci już wszystko
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl