Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

paramour
zupa wyzerowała się, oddała mi połowę i wyrzygała się na mnie starą zawartością. jak gwałt emocjonalny. proszę mnie nie gwałcić. proszę.
Reposted fromlivela livela viaExplorers Explorers
paramour
Reposted frommeem meem viaExplorers Explorers
paramour
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
paramour
1940 cbc3
back from the dead
Reposted fromDosAmp DosAmp viairmelin irmelin
paramour
8083 97dd
Reposted fromlonelyday lonelyday viakissgirlmart kissgirlmart

July 09 2015

7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viaP4RIAS P4RIAS
4130 5d70

 

Reposted fromvesania vesania viaP4RIAS P4RIAS
paramour
5178 9be1
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaP4RIAS P4RIAS
paramour

July 08 2015

paramour
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty

July 07 2015

paramour
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viaromantycznosc romantycznosc
paramour
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte vianivea nivea
paramour
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane viakaygatsby kaygatsby

July 06 2015

paramour

Pewnie, że da się samemu naprawić kran, przemalować pokój, wymienić żarówkę. Da się pojechać na wakacje choćby i na drugi koniec świata. Da się samemu ugotować, nakryć do stołu, zjeść i pozmywać. Wszystko da się zrobić samemu. Tylko po co, skoro to wszystko jest o niebo lepsze, gdy robi się je we dwoje?

Ktoś kiedyś powiedział nam, że bycie singlem daje możliwości. A ja uważam, że ogranicza. Będąc z kimś, masz prawo zdecydować, czy chcesz coś robić we dwoje, czy jednak wolisz sam. Jeśli nie ma nikogo obok, wybór nagle znika. To nie jest dar od losu, że możesz sam obejrzeć sobie film. Po prostu nie masz wyjścia.

W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń.

— wyrwane z kontekstu
Reposted frommadeliine madeliine
paramour
Play fullscreen
taaaak <3
paramour
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viaExplorers Explorers
paramour
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viarational rational
paramour
3245 30b6
Reposted fromahameka ahameka viarational rational

July 05 2015

paramour
4852 2bb3 500
venice
paramour
7091 793e
Reposted fromdailylife dailylife viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl