Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

paramour
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viajoannem joannem
paramour
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viajoannem joannem

July 12 2019

paramour

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek

July 11 2019

paramour

July 09 2019

paramour
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viastarryeyed starryeyed

July 07 2019

paramour
2360 5438 500
Reposted fromnutt nutt viaphilomath philomath

July 03 2019

paramour
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvcth xvcth
paramour
Wiedza czasem boli, ale wiedzieć warto.
— zasłyszane
Reposted fromchangecolour changecolour viatoganja toganja

July 02 2019

paramour
Nie masz być perfekcyjna, masz być prawdziwa.
— Bedoes
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakejtowa kejtowa

June 30 2019

paramour
8944 0b51
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
paramour
7916 0501

Jak można zastąpić kimś innym "miłość swojego życia"?
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapikkumyy pikkumyy
8424 9a14 500
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin

June 27 2019

paramour
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viairmelin irmelin

June 25 2019

paramour
Gdy widzimy już tylko to, co chcemy widzieć, osiągnęliśmy duchową ślepotę.
— Marie von Ebner-Eschenbach
Reposted fromtoganja toganja

June 20 2019

paramour
8666 1030 500

„Nie wyjdę dziś z Tobą, Bejbe, na techno,
nie pójdę z Tobą pod rękę po molo,
nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny,
która słucha disco-polo.”
~Pidżama Porno "Twoja generacja"

June 18 2019

paramour
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viazabka zabka

June 17 2019

paramour
7987 a4bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed

June 14 2019

paramour
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle via13-days 13-days
paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl