Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

September 19 2017

paramour
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaOnly2you Only2you

September 17 2017

paramour

September 16 2017

paramour
7243 56d0
Reposted fromsiegmunda siegmunda viairmelin irmelin
5896 2fb4 500

September 14 2017

paramour
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss

September 13 2017

paramour
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty

September 09 2017

3963 3db9 500

ghleam:

you are unforgettable

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viairmelin irmelin

September 07 2017

paramour
0499 0e59 500
Reposted fromtrickster trickster viairmelin irmelin
paramour
7150 eb08
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viapikkumyy pikkumyy

September 06 2017

6424 df8c 500

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viapikkumyy pikkumyy

September 05 2017

paramour
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane vianotoco notoco

September 04 2017

paramour
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn vialanuch lanuch

September 02 2017

August 29 2017

paramour
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamdreamer iamdreamer

August 26 2017

paramour
Samui island sunrise
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaspaghetti spaghetti
paramour
5859 8ddb
Reposted fromkarahippie karahippie viastarryeyed starryeyed
paramour
8491 310c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed

August 21 2017

paramour
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
paramour
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl