Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

paramour
3532 4698 500
paramour
Reposted fromjasminum jasminum viadobby dobby

November 16 2017

paramour
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viadobby dobby
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viahasandra hasandra
paramour
6438 d645
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viahasandra hasandra

November 11 2017

paramour
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
Reposted fromiamstrong iamstrong viavstane vstane

November 10 2017

paramour

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
paramour
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viadobby dobby
2989 e3f1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapikkumyy pikkumyy
paramour
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.

November 07 2017

Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viapikkumyy pikkumyy

November 02 2017

5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viakissgirlmart kissgirlmart

November 01 2017

paramour
2845 97cc 500
Reposted fromluksfer luksfer viainmybetterworld inmybetterworld
paramour
paramour
7789 e8b2
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadobby dobby

October 28 2017

paramour
0308 ee1b
Reposted fromsuits suits via100suns 100suns
paramour
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaiga-xvl iga-xvl

October 17 2017

paramour
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viairmelin irmelin
paramour
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl